Napi Áhítat - 2021.02.22. (Hétfő)

János 8, 12-20.

12. Jézus ismét szólt azért hozzájuk: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

13. Mondták azért neki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.

14. Jézus felelt és azt mondta nekik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.

15. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.

16. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem.

17. A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.

18. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem.

19. Azért azt mondták neki: Hol van a te Atyád? Jézus pedig így felelt: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.

20. Ezeket a beszédeket mondta Jézus a kincstartó helyen, amikor tanított a templomban; és senki sem fogta el őt, mert még nem jött el az ő órája.

2. Sámuel 9, 7.

Mondta neki Dávid: Ne félj; mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonathánért, a te atyádért; és visszaadom neked Saulnak, a te nagyapádnak minden majorságát, és neked asztalomnál mindenkor lesz ételed.