Napi Áhítat - 2021.02.24. (Szerda)

János 8, 30-36.

30. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.

31. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, valóban az én tanítványaim vagytok;

32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

33. Ezt felelték neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: hogyan mondhatod te, hogy szabaddá lesztek?

34. Felelt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

35. A szolga pedig nem marad örökre a házban: a Fiú marad ott mindörökké.

36. Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

1. Mózes 13, 14-15.

Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints le erről a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, örökre neked adom, és a te magodnak.