Napi Áhítat - 2021.02.27. (Szombat)

János 9, 1-12.

  1. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt.

2. És kérdezték őt a tanítványai: Mester, ki vétkezett, ő vagy ennek szülei, hogy vakon született?

3. Jézus azt felelte: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai.

4. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat.

5. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.

6. Ezeket mondta, a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire,

7. És mondta neki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elment azért és megmosakodott, és visszajött látott.

8. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták: Nem ez az, aki itt szokott ülni és koldulni?

9. Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy: Én vagyok az.

10. Mondták azért neki: Mimódon nyíltak meg a te szemeid?

11. Ezt felelte: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nekem: Menj el a Siloám tavához és mosakodj meg; miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom.

12. Mondták azért neki: Hol van ő? Ezt felelte: Nem tudom.

1. Mózes 17, 7.

És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.