Napi Áhítat - 2021.03.01. (Hétfő)

János 9, 35-41.

35. Meghallotta Jézus, hogy kivetették őt; és mikor találkozott vele, mondta neki: Hiszel-e az Isten Fiában?

36. Erre azt felelte és mondta: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?

37. Mondta pedig neki Jézus: Látod is őt, aki veled beszél, ő az.

38. Ő pedig mondta: Hiszek, Uram. És imádta Őt.

39. És mondta Jézus: Én ítélet miatt jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek.

40. És hallották ezeket egyes farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki: Avagy mi is vakok vagyunk?

41. Jézus így válaszolt: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; de azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

                                             5. Mózes 1, 30-31.

Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek mind aszerint, amint cselekedett veletek Égyiptomban a ti szemeitek előtt; És a pusztában, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát, mind az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem jutottatok erre a helyre.