Napi Áhítat - 2021.03.03. (Szerda)

János 10, 22-30.

22. Elérkezett pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél volt;

23. Jézus a templomban, a Salamon tornácában járt.

24. Körülvették azért őt a zsidók, és mondták neki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyíltan!

25. Jézus ezt felelte nekik: Megmondtam nektek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.

26. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam nektek:

27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:

28. És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

29. Az én Atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindennél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

30. Én és az Atya egy vagyunk.

2. Mózes 34, 6.

És az Úr elvonult előtte és kiáltott: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy a szeretete és hűsége.