Napi Áhítat - 2021.03.10. (Szerda)

János 12, 20-33.

20. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen:

21. Ezek azért a galileai Bethsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt: Uram, látni akarjuk a Jézust.

22. Elment Fülöp és szólt Andrásnak, és András és Fülöp szólt Jézusnak.

23. Jézus pedig azt felelte nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.

24. Bizony, bizony mondom nektek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

25. Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.

26. Aki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.

27. Megrendült most az én lelkem; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hiszen éppen azért az óráét jöttem.

28. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jött azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.

29. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött; mások mondták: Angyal szólt neki.

30. Jézus azt felelte: Nem én értem hallatszott e szó, hanem ti érettetek.

31. Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:

32. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.

33. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.

Zsoltárok 145, 10-19.

Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te híveid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden ő útjában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.