Napi Áhítat - 2021.03.12. (Péntek)

János 12, 37-43.

37. És noha ő annyi jelt cselekedett előttük, mégsem hittek ő benne:

38. Hogy beteljesedjék az Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?

39. Azért nem híhettek, mert ismét mondta Ézsaiás:

40. Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

41. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét; és őróla beszélt.

42. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne: de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne zárják őket a gyülekezetből:

43. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.

Zsoltárok 91, 14-16.

Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.