Napi Áhítat - 2021.03.14. (Vasárnap)

János 13, 1-11.

  1. Közeledett a húsvét ünnepe, Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.

2. Vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,

3. Jézus tudta, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,

4. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját; és vett egy kendőt, maga köré tekerte.

5. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amivel körül volt kötve.

6. Amikor Simon Péterhez ért; és az mondta neki: Uram, te mosod meg az én lábaimat?

7. Jézus azt felelte neki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.

8. Péter azt mondta: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Jézus így felelt: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám.

9. Mondta Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is!

10. Jézus így felelt: Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.

11. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták!

Ézsaiás 56, 7.

Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házamat imádság házának fogják hívni minden nép számára!