Napi Áhítat - 2021.03.22. (Hétfő)

János 15, 9-17.

9. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

11. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm és a ti örömötök beteljesedjen.

12. Az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.

13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek.

15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.

16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

17. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.

Zsoltárok 71, 3.

Légy sziklaváram, ahova szüntelen menekülhetek; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.