Napi Áhítat - 2021.03.27. (Szombat)

János 17, 1-26.

  1. Ezeket beszélte Jézus; és felemelte szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;

2. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál.

3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

4. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.

5. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létrejötte előtt.

6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nekem adtál: tieid voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

7. Most tudták meg, hogy mindaz tőled van, amit nekem adtál:

8. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.

9. Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.

10. És az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek: és megdicsőíttetem őbennük.

11. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

12. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben; akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.

13. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen legyen bennük.

14. Én a te igédet nekik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

16. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

18. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;

19. És én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

20. De nemcsak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem;

21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

22. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk:

23. Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

24. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;

26. És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

Ézsaiás 7, 11.

Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!