Napi Áhítat - 2021.03.29. (Hétfő)

János 18, 12-27.

12

A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt,

13

És vitték őt először Annáshoz; mert apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt.

14

Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért.

15

Simon Péter pedig, és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába,

16

Péter pedig az ajtón kívül állt. Kiment azért a másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szólt az ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert.

17

Szólt azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nem, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Ő azt mondta: Nem vagyok.

18

A szolgák pedig és a templomőrök ott álltak, tüzet raktak, mivelhogy hűvös volt, és megmelegedtek. Ott áll pedig Péter is velök együtt, és melegedett.

19

A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől.

20

Jézus felelte neki: Én nyiltan szóltam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenhonnan összegyűlnek; és titkon semmit sem szóltam.

21

Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nekik: íme ők tudják, amiket nekik szólottam.

22

Mikor pedig ő ezeket mondja, egy a templomőrök közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondta: így felelsz a főpapnak?

23

Felelt neki Jézus: Ha gonoszul szóltam, tegyél bizonyságot a gonoszságról; ha pedig jól, miért versz engem?

24

Elküldte őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.

25

Simon Péter pedig ott állt és melegedett a tűznél. Mondták azért neki: Nem, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Ismét megtagadta, és mondta: Nem vagyok.

26

Mondta egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta: Nem láttalak én téged ő vele együtt a kertben?

27

Ismét megtagadta azért Péter; és a kakas azonnal megszólalt.

Zsoltárok 1,1-2

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.