Napi Áhítat - 2021.03.30. (Kedd)

János 18, 28-40.

28. Jézust Kajafástól a törvényházba vitték. Kora reggel volt. És ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a páskavacsorát.

29. Kiment azért Pilátus hozzájok, és mondta: Milyen vádat hoztok fel ez ember ellen?

30. Feleltek és mondták neki: Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a te kezedbe.

31. Mondta azért nekik Pilátus: Vigyétek el őt, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondták azért neki a zsidók: Nekünk senkit sem szabad megölnünk;

32. Így kellett beteljesedni Jézus szavának, amelyet mondott, amikor jelezte, hogy milyen halállal kell majd meghalnia.

33. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta neki: Te vagy a Zsidók királya?

34. Felelt neki Jézus: Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték neked ezt én felőlem?

35. Pilátus erre így felelt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a papifejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?

36. Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.

37. Mondta azért neki Pilátus: Akkor csakugyan király vagy te? Jézus így felelt: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.

38. Mondta neki Pilátus: Mi az igazság? És miután ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nekik: Én nem találok benne semmi bűnt.

39. Nálatok a szokás pedig az, hogy elbocsássak egy foglyot a páska ünnepén: akarjátok-e azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?

40. Kiáltoztak azért mindnyájan, mondván: Nem ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig tolvaj volt.

Ézsaiás 40, 30-31.

Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!