Napi Áhítat - 2021.04.01. (Csütörtök)

János 19, 17-27.

17. Ő pedig maga vitte a keresztfáját, és így ment az úgynevezett Koponya helyhez, amelyet héberül Golgothának hívnak:

18. Ahol megfeszítették őt, és ő vele másik kettőt, egyfelől, és másfelől, középen pedig Jézust.

19. Pilátus pedig feliratot is készíttetett, és feltetette a keresztfára. Ez volt pedig ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

20. Sokan olvasták azért a feliratot a zsidók közül; mivelhogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszíttetett: és héberül, görögül és latinul volt ráírva.

21. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papifejedelmei: Ne írd azt: A zsidók királya; hanem ahogy ő mondta: A zsidók királya vagyok.

22. Felelte Pilátus: amit megírtam, megírtam.

23. A katonák azért, mikor megfeszítették Jézust, vették az ő ruháit, és négy részre osztották, mindegyik katona kapott egy részt. Fogták a köntöst is, ami pedig varratlan, felülről végig egybeszövött volt.

24. Azért azt mondták egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen. Hogy beteljesedjen az írás, amely ezt mondja: Megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A katonák tehát ezeket tették.

25. A Jézus keresztje alatt pedig ott állt az anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.

26. Jézus azért, mikor látta, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeretett, ezt mondta az ő anyjának: Asszony, íme a te fiad!

27. Azután mondta a tanítványnak: Íme a te anyád! És ettől az órától magához fogadta őt az a tanítvány.

Zsoltárok 111, 9-10.

Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.