Napi Áhítat - 2021.04.06. (Kedd)

János 20, 19-23.

19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! 

20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. 

21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 

22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! 

23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.

 1. Krónika 16, 8-13.

8 Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 

9 Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 

10 Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! 

11 Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 

12 Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 

13 ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott!