Napi Áhítat - 2021.04.18. (Vasárnap)

Zakariás 5, 5-11.

5 Azután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta: Tekints fel, és nézd, mi közeledik itt! 

6 Én azt kérdeztem: Mi ez? Ő így felelt: Egy véka közeledik itt. És így folytatta: Ebben van az egész ország bűne. 

7 Egyszer csak fölemelkedett az ólomfedő, és íme, egy asszony ült a vékában. 

8 Az angyal ezt mondta: Ez a gonoszság! Majd visszalökte az asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rácsapta a vékára. 

9 Majd föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik, nagy szelet kavarva szárnyaikkal – olyan szárnyaik voltak, mint a gólyáknak –, és fölemelték a vékát az ég és a föld közé. 

10 Ekkor megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Hova viszik ezek a vékát? 

11 Ő így válaszolt: Sineár földjére, ott építenek házat neki, és ha elkészült, odateszik egy emelvényre.

Efézus 6, 14-18.

14 Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,

15 sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére.

16 Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 

17 Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.

18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért;