Napi Áhítat - 2021.05.23. Pünkösd (Vasárnap)

Jóel 3, 1-5.

1. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.

2. Még a szolgákra és szolgálólányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben.

3. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

4. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.

5. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.

Titusz 3, 3-7.

3. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.

4. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,

5. nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,

6. akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,

7. hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.