Napi Áhítat - 2021.06.07. (Hétfő)

Ap. Csel. 6, 8-15.

8István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között.

9Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; 

10de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt.

11Ekkor felbujtottak némelyeket, akik ezt mondták: Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent.

12A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták.

13Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél.

14Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.

15Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.

Zsoltárok 121, 1-8.

1Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?

2Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

3Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.

4Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!

5Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.

6Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.

7Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.

8Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.