Napi Áhítat - 2021.06.13. (Vasárnap)

Ap. Csel. 9,32-43.

32Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is.

33Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan.

34Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! Az azonnal felkelt.

35Lidda és Sárón lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz.

36Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát.

37Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, a felső szobában ravatalra tették.

38Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték: Jöjj át hozzánk mielőbb!

39Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták azokat az ingeket meg ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt.

40Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.

41Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él.

42Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban.

43Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.

Példabeszédek 22, 17-19.

17Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!

18Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek.

19Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked!