Napi Áhítat - 2021.08.27. (Péntek)

Zsidók 9, 15-22.

15.Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.

16.Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie;

17.mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen.

18.Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül.

19.Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet

20.e szavakkal: Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra.

21.Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az istentisztelet minden eszközét is.

22.A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.

Ézsaiás 30, 23.

Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földed, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas mezőn legel azon a napon.