Napi Áhítat - 2021.08.31. (Kedd)

Zsidók 10, 11-18.

11.Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.

12.Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült,

13.és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá.

14.Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

15.De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja:

16.„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom,

17.bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.”

18.Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.

Zsoltárok 147, 11-13.

11.Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

12.Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet!

13.Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat.