Napi Áhítat - 2021.09.08. (Szerda)

Zsidók 11, 23-31.

23Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától.

24Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. 

25Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét,

26mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.

27Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent.

28Hit által rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket.

29Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek.

30Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át.

31Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta.

Zsoltárok 118, 23-29.

23Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.

24Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!

25Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét!

26Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából.

27Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz!

28Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged!

29Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!