Napi Áhítat - 2021.10.03. (Vasárnap)

Lukács 1, 26-38.

26.A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe

27.egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.

28.És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! 

29.Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.

30.Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!

31.Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

32.Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,

33.ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.

34.Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?

35.Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.

36.Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,

37.mert Istennek semmi sem lehetetlen.

38.Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.

Zsoltárok 34, 6-9.

6.Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.

7.Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.

8.Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.

9.Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.