Napi Áhítat - 2021.10.15. (Péntek)

Lukács 4, 31-37.

31 Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton; 

32 ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. 

33 A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: 

34 Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje! 

35 Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 

36 Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?! 

37 És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

Zsoltárok 51, 12-15.

12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 

14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 

15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.