Napi Áhítat - 2021.10.23. (Szombat)

Lukács 6, 12-16.

12 Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. 

13 Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: 

14 Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, 

15 Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, 

16 Júdást, Jakab fiát és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett.

Ézsaiás 44, 28.

Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja: Építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját!