Napi Áhítat - 2021.10.30. (Szombat)

Lukács 8, 16-21.

16 Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 

17 Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.

18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé.

19 Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. 

20 Ezért tudtára adták neki: Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. 

21 Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.

Zsoltárok 34, 20-23.

20 Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.

21 Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. 

22 Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat.

23 Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.