Napi Áhítat - 2021.11.10. (Szerda)

Lukács 11, 1-13.

1 Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait! 

2 Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! 

3 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. 

4 És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe!

5 Azután így szólt hozzájuk: Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, 

6 mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek 

7 – és az így válaszolna belülről: Hagyjál békén! Az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. 

8 Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van.

9 Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 

10 Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. 

11 Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, 

12 vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? 

13 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.

Zsoltár 30, 5-13.

5 Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét! 

6 Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás.

7 Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha. 

8 Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. 

9 Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz: 

10 Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet?

11 Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! 

12 Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 

13 Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem!