Napi Áhítat - 2021.11.16. (Kedd)

Lukács 13, 10-17.

10 Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. 

11 Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 

12 Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedből. 

13 És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 

14 A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, és ne szombaton! 

15 Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? 

16 Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? 

17 Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.

Zsoltárok 23, 1-6.

1 Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 

4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 

5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 

6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.