Napi Áhítat - 2021.12.17. (Péntek)

Lukács 23, 1-5.

1 Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. 

2 Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. 

3 Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod.

4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. 

5 De azok még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.

Zsoltárok 32, 8.

Bölccsé teszlek és téged az megtanítalak útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.