Napi Áhítat - 2021.12.18. (Szombat)

Lukács 23, 6-12.

6 Pilátus ezt hallva megkérdezte: Galileából való ez az ember? 

7 Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. 

8 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára.

9 Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. 

10 Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. 

11 Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. 

12 Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak.

Példabeszédek 28, 13.

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.