Napi Áhítat - 2021.12.21. (Kedd)

Lukács 23, 32-43.

32 Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket.

33 Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 

34 Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin.

35 A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja!

36 Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki,

37 és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! 

38 Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA.

39 A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! 

40 De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! 

41 Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. 

42 Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! 

43 Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.

Náhum 1, 7.

Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.