Hálaadás

Kedves Testvéreim!

Nagy örömmel és hálával tölt el az, hogy együtt olvashattuk ebben az évben Isten szent szavát, a Biblia szavait. Sok kijelentést nyertünk belőle, ahogy reggelenként, esténként olvastuk Feleségemmel. A Szentlélek Isten megerősítését találhattuk meg olyan esetekben, amikor elcsüggedtünk, olykor pedig bűnbánatra hívó szava térdeinkre kényszerítette megsötétült, kétségbeesett szívünket. Az Úr szava élet és intése, bátorításra életet jelentett nekünk a hétköznapokban.

Remélem, nektek is sok áldást, örömöt és belső növekedést adott az Úr. Már az Ószövetségi időkben élő zsidóságnak is közös volt a napi szakasz amit együtt olvastak, akár hol is legyenek a világ bármely pontján. Hiszem, hogy a következő évben is a Szentlélek Isten vezetni szeretné a gyülekezetünk minden tagját. A mai ige szavai legyenek számunkra erővé, belső örömmé, bíztatássá.

“Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (Ap.Csel. 2, 46-47.)

“A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.” (Efezus 6,24)

Nagyon szeretünk Benneteket és az Úr Jézus Krisztus áldásában gazdag Új Évet kívánunk mindenkinek.