Napi Áhítat – 2022.05.08. (Vasárnap)

Ézsaiás 43, 14-28.

14 Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izráel Szentje: A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek.

15 Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. 

16 Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át,

17 aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses: 

18 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek!

19 Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 

20 Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, 

21 a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. 

22 De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel! 

23 Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, véresáldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál.

24 Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véresáldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, énértem csak bűnökkel fáradoztál. 

25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.

26 Panaszod van ellenem? Akkor törvénykezzünk! Mondd csak el, amivel igazolhatnád magad! 

27 Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid elpártoltak tőlem. 

28 Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákóbot, és káromolják Izráelt.

János 3,30.

30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.