Napi Áhítat – 2022.10.01. (Szombat)

Márk 1, 1-15.

1 Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 

2 Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;

3 kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,

4 megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 

5 Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.

6 János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet.

7 Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 

8 Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.

9 Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. 

10 És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; 

11 a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.

12 A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 

13 Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.

14 Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 

15 Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Zsoltárok 91, 11.

11 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon.