Napi Áhítat – 2022.10.28. (Péntek)

Márk 10, 28-34.

28 Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 

29 Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, 

30 az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. 

31 De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.

32 Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: 

33 Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, 

34 kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad.

Jeremiás 15, 21.

21 Kiragadlak a gonoszok kezéből, és kiváltalak az erőszakosak markából.