Napi Áhítat – 2022.11.11. (Péntek)

Márk 15, 33-47.

33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. 

34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: Elói, elói, lámá sabaktáni! – ami ezt jelenti: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?

35 Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: Íme, Illést hívja. 

36 Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nádszálra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt?

37 Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét.

38 Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. 

39 Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt! 

40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, 

41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.

42 Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, 

43 eljött az arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. 

44 Pilátus csodálkozott azon, hogy Jézus már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. 

45 Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. 

46 Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. 

47 A magdalai Mária és Mária, József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt.

Ézsaiás 56, 7.

Elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép számára!