Napi Áhítat – 2023.11.05. (Vasárnap)

1.Krónikák 12, 1-18.

1 Ezek voltak azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba akkor, amikor bujdosnia kellett Saul, Kís fia elől. Ők is a hősök közé tartoztak, akik segítették a harcban.

2 Íjjal voltak fölszerelve, jobb és bal kézzel egyaránt tudtak parittyával köveket, íjjal pedig nyilakat lőni. Ezek Saul benjámini rokonságához tartoztak. 

3 Vezérük Ahíezer volt és Jóás, a gibeai Semáá fiai, és Jezíél meg Pelet, Azmávet fiai, továbbá Beráká és az anátóti Jéhú, 

4 a gibeóni Jismajá, a harminc vitéz egyike és ennek a harmincnak a vezetője. 

5 Jirmejá, Jahazíél, Jóhánán és a gedérái Józábád. 

6 Elúzaj, Jerímót, Bealjá, Semarjáhú és a hárífi Sefatjáhú, 

7 Elkáná, Jissijjá, Azarél, Jóezer és Josobám, a kórahiak 

8 és a gedóri Jeróhám fiai: Jóélá és Zebadjá.

9 Gádiak is csatlakoztak Dávidhoz, amikor a sziklavárban, a pusztában volt. Kiváló vitézek, katonának elszegődött emberek, pajzzsal és dárdával fölszerelve; arcuk olyan volt, mint az oroszláné, és olyan gyorsak voltak, mint a zergék a hegyen. 

10 Ézer volt az első, Óbadjá a második, Elíáb a harmadik, 

11 Mismanná a negyedik, Jirmejá az ötödik, 

12 Attaj a hatodik, Elíél a hetedik, 

13 Jóhánán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik, 

14 Jirmejá a tizedik, Makbannaj a tizenegyedik. 

15 Ezek a gádiak csapatparancsnokok voltak. A legkisebb is fölért százzal, a legnagyobb meg ezerrel. 

16 Ezek keltek át a Jordánon az első hónapban, amikor színültig volt a medre, és megfutamították a völgy egész lakosságát keletre és nyugatra.

17 Benjáminiak és júdaiak is mentek Dávid sziklavárához. 

18 Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk: Ha békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink Istene! 

János 21, 16.

Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat!