Napi Áhítat – 2024.06.16. (Vasárnap)

János 11, 17-27.

17 Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 

18 Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 

19 ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. 

20 Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 

21 Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 

22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. 

23 Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! 

24 Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.

25 Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 

26 és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? 

27 Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.

5.Mózes 6, 18.

Prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.