Napi Áhítat – 2024.06.21. (Péntek)

János 12, 1-11.

1 Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 

2 Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. 

3 Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. 

4 Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: 

5 Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? 

6 De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. 

7 Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; 

8 mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.

9 Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. 

10 A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, 

11 mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.

2.Kir. 18, 5-7.

Egyedül az Úrban, Izráel Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik ő előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt. És vele volt az Úr mindenütt és ahova csak ment, minden vállalkozása eredményes volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki.